Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
Zeus

Sayıların Yazımı Nedir

Sponsorlu Bağlantılar
Bu Yazıda Neler Var
Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle
Sayıların Yazımı : Sayılar rakamla yazılabildikleri gibi harfle de yazılabilir.

Küçük sayılar, yüz ile bin sayıları ve daha çok edebî karakter taşıyan metinlerde geçen sayılar harfle gösterilir.
İki hafta sonra, haftanın beşinci günü, üç ayda bir, dört kardeş, üçüncü sınıf, yüz yıllık tarih, bin yıldan beri...
Yaş otuz beş, yolun yarısı eder.

Buna karşılık saat, para tutarı, ölçü, istatistik verilere ilişkin sayılar ile büyük sayılarda rakam kullanılır.
Öğleden sonra saat 17.30’da, 1.500.000 lira, 25 kilometre, 150 kg, 15 metre kumaş, 60.000.000.000 insan...

Saat ve dakikaların metin içinde harfle yazılması da mümkündür.
Saat dokuzda, dokuzu beş geçe, yediye çeyrek kala, sekizi on dakika üç saniye geçe, meselâ saat onda...

Sayılar daha çok Arap rakamlarıyla gösterilir:
25, 150, 15.000...

Romen rakamları, yüzyıllarda, hükümdar adlarında, kitap ve dergi ciltlerinde ve kitapların asıl bölümlerinden önceki sayfaların numaralandırılmasında kullanılır. Bu tür örneklerde Arap rakamlarının (harflerinin değil) kullanılması da mümkündür. Hükümdar adlarında kullanılan rakamlar hükümdarın adından önce gelir.
XX. yüzyıl, III. Selim, XIV. Louis, V. Karl, I. Cilt...

Rakamlardan sonra getirilen ekler kesme işareti (‘) ile ayrılır:
Saat 10.30’da, 1972’de, 2000’den, 12’nci...

Sıra sayıları harfle de gösterilebilir, rakamla da:
beşinci, yirmi ikinci...

Rakamlardan sonra, sıra belirtmek üzere nokta da kullanılabilir, “-ncİ” eki de:
16., 20., XXI., 16’ncı, 121’inci, 110’uncu...

Üleştirme sayıları harfle gösterilir:
ikişer, yedişer, dokuzar, üçer üçer, onar onar, ellişer bin lira, yüz yirmi yedişer milyon...

Beş ve beşten çok rakamlı sayılar sondan sayılmak üzere üçlü gruplara ayrılarak yazılır. Gruplar arasına nokta da konabilir:
22 605, 111 548 600,
22.605, 111.548.600

Sayılarda kesirler virgülle ayrılır:
15,2 5,26

Harflerle yazılan birden fazla sayının her biri ayrı yazılır.
Yüz yirmi beş milyon, on altı, yedi yüz iki,

Ancak para ile ilgili işlem ve belgelerde (senet, çek vb.) harflerle yazılan sayıların tamamı, aralarına sonradan başka harfler konmasın diye birbirine bitişik yazılır:
onbirmilyonyediyüzaltmışikibindokuzyüzkırkaltı

Sayıların Yazım Örnekleri

1. Birden fazla sözcükten oluşan sayı adları ayrı yazılır.
“Şu ana kadar yaklaşık üç yüz kişi başvurdu.” (Doğru)
… üçyüz … (Yanlış)
“Bu meslekte on üç yılım geçti, dile kolay.” (Doğru)
… onüç … (Yanlış)

2. Rakamla yazılan sayılara getirilen ekler kesme işaretiyle (’) ayrılır. Getirilen ek sayının okunuşuna uyar.
“Yarın saat 10.40’ta toplantımız olduğunu unutma.” (kırk – ta Doğru)
… 10.40’da … (kırk – da Yanlış)
“İlk arabamı 1995’te Bursa’dan aldım.” (beş – te Doğru)
… 1995’de … (beş – de Yanlış)

3. Sıra sayı sıfatı yapan “-(ı)ncı” eki, rakamlardan sonra geldiğinde sayının okunuşuna uygun olarak yazılır.

DOĞRU YANLIŞ
1’inci (bir – inci “birinci”) 1’nci ( bir – nci “birnci”)
2’nci (iki – nci “ikinci”) 2’inci ( iki – inci “ikiinci”)
6’ncı (altı – ncı “altıncı”) 6’ıncı ( altı – ıncı “altııncı”)


Sayıların Yazımı Resimleri

  • 0
    Bu resime açıklama eklenmemiş. 3 yıl önce

    Bu resime açıklama eklenmemiş.

  • 0
    Bu resime açıklama eklenmemiş. 3 yıl önce

    Bu resime açıklama eklenmemiş.

Sayıların Yazımı Sunumları

Sayıların Yazımı Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Sayıların Yazımı Ek Bilgileri

Bu yazıya sende yeni bilgi ekleyerek gelişmesine yardımcı olabilirsin..

Kapak Resmi
Yazı İşlemleri
İlgili Yazılar
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)